absurd

absurd

Absurd rodzi się z konfrontacji ludzkiej potrzeby i bezsensownego milczenia świata.
Albert Camus