Aby dojść do nieba

Aby dojść do nieba

>                                    Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.
św. Teresa z Los Andes