„Badam Pisma, ponieważ …” Co tam się dzieje? ;)

„Badam Pisma, ponieważ …” Co tam się dzieje? ;)

Zanim zapoznaliśmy się z treścią z Pisma Świętego, zostaliśmy poproszeni przez x. Rafała Ziajka o dokończenie zdań: „Badam Pisma, ponieważ … oraz … . Sprawia mi największą trudność… . Moim największym odkryciem jest … .” Każdy z nas zanotował swoje odpowiedzi, którymi chętni podzieli się na zakończenie spotkania. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii, wspólnie zastanawialiśmy się nad znaczeniem słów, które wygłosił Jezus. Pismo Święte jest źródłem życia, księgą prawdy, która daje świadectwo o Chrystusie. Rozważamy teksty Pisma Świętego, ale czasami tak trudno zastosować się do tego w codziennym życiu. Ważne jest bowiem, aby żyć Ewangelią, ją wypełniać. Nie wystarczy tylko badać i czytać w sposób bezowocny, tak jak to robili ludzie z Judei i Jerozolimy.