bardziej

bardziej

>                   Bardziej żyjemy naszymi pragnieniami niż naszymi czynami.
Thomas More