Bóg sam może

Bóg sam może

Bóg sam może świat zniszczyć i drugi raz wystawić, a bez naszej pomocy nie może nas zbawić.
Adam Mickiewicz