Błogosławiony człowiek

Błogosławiony człowiek

Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu. Błogosławiony sługa, który Panu Bogu oddaje wszystkie dobra, kto bowiem cokolwiek zatrzymuje dla siebie, ukrywa w sobie pieniądze Pana Boga swego (por. Mt 25, 18] i to, co sądził, że ma, będzie mu odjęte (por. Łk 8, 18].
św. Franciszek z Asyżu