Być Bożą świątynią – niedzielne rozważanie

Być Bożą świątynią – niedzielne rozważanie

650899288Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – A
23 luty 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
1 Kor 3,16-23

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

W drugim niedzielnym czytaniu Apostoł Paweł przypomina Koryntianom, że są świątynią Bożą, mieszkaniem Bożego Ducha. Dla Żyda czy poganina teren świątyni był poświęcony Bogu lub bóstwu i wyłączony spod działalności świeckiej. Za profanacje świątyni groziła najsurowsza kara, kara śmierci. Koryntianie przyjmując wiarę, swe życie niejako wyłączyli spod tego, co pogańskie, a poświęcili temu, co Boże. Zobowiązali się, że na terenie świątyni ich życia, dokonywać się będą czyny ku chwale Pana Boga czy to o wymiarze religijnym czy to świeckim. Czyniąc coś przeciwnego, stawali wobec jawnego konfliktu z Panem Bogiem. A to groziło zniszczeniem czyli utratą życia, Bożego życia.

Co dla mnie znaczy fakt bycia świątynią Boga żywego, mieszkaniem Bożego Ducha? Czy nie usiłuję czasami tej świątyni zamienić na galerię handlową, halę sportową, dworzec kolejowy, kino, salę teatralną, park rozrywki i inne, wcześniej usuwając z niej Pana Boga i zacierając wszelkie, nawet najmniejsze, ślady Jego obecności? Czy zdaję sobie sprawę, że w świątyni, którą jestem, nie tylko akty religijne, ale również czynności świeckie, które podejmuję, powinny być ku chwale Pana Boga i dobru moich bliźnich? Czy uświadamiam sobie, że każdy grzech jest profanacją tej świątyni, taką próbą zamachu na Boże życie we mnie, na świętość mego życia? Czy ją systematycznie z tych grzechów oczyszczam w sakramencie pokuty? Czy nie usiłuję jej „sprawiedliwie” podzielić na pół, jedną część dla tego, co Boże, drugą dla tego, co świeckie, gdzie będę czynił, co mi się podoba, a nie koniecznie podoba się Panu Bogu i sprawia dobro innym? Czy dbam o piękno i godność świątyni swego życia? Czy widziałem, jak żałośnie wyglądają zniszczone, zrujnowane, zdewastowane świątynie, świątynie bez życia? Czy mam ambicję być świątynią tętniącą życiem ku chwale Boga i pożytkowi moich braci i sióstr?

Pomodlę się o głęboką świadomość dla siebie oraz moich braci i sióstr w wierze, tego, że od chwili chrztu świętego jestem Bożą świątynią.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem…
Ps 119,33-34

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Błogosławieni szukający Boga

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________