Być przyjacielem Jezusa – POT V odsłona

Być przyjacielem Jezusa – POT V odsłona

POT_VndzV niedziela Wielkiego Postu to kolejny znak dokonany przez Jezusa. Po znaku dotyczącym żywej wody (III niedziela Wlk. Postu), światła (IV niedziela), tym razem byliśmy świadkami wskrzeszenia Łazarza, czyli życia. Niedziela ta to również trzecie skrutynium dla wybranych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu, bierzmowania i Eucharystii). Tym razem Kościół modlił się, aby wybrani:

  • zostali uwolnieni spod władzy złego ducha, który prowadzi do śmierci duchowej

oraz

  • uczestniczyli w chwale Chrystusowego zmartwychwstania

W tym tygodniu wielkiego postu wybranym przekazywana jest Modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz. Naszym zadaniem jest więc codzienne odmawianie tej modlitwy z wielką uwagą.

 

[thaudio href=’https://warszawa.sds.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/kazanie-V-Ndz.-Wlk.-Postu.mp3′][/thaudio]