choć cierpienie

choć cierpienie

Choć cierpienie pcha nas w ramiona Boga – jest ono jedną z Jego tajemnic. Krzyż nadaje sens każdemu cierpieniu, chociaż nie wyjaśnia go bez reszty.
Jerzy Zawieyski