Chrystus tak relanie obecny

Chrystus tak relanie obecny

Chrystus tak relanie obecny i tak konkretny dla nas, że stał sie jednym z ludzi, jest równocześnie tym „spoza”, tym, który wyjasnia tajemnicę istnienia. Jest punktem odniesienia wyjaśniającym każdą rzecz.
Luigi Giussani