Chrystus

Chrystus

Chrystus czyni dar ze swojego życia, aby otworzyć ludziom wejście do wiecznego życia. A zatem aby uzyskać życie wieczne, muszą i oni poświęcić swoje ziemskie życie.
E.Stein