Cytaty na temat Bożego Narodzenia

Cytaty na temat Bożego Narodzenia

Ten, któremu moglibyśmy powiedzieć: „Jesteś daleko i zostawiasz nas samych. Co Ty robisz z człowiekiem, którego stworzyłeś?” — ten Bóg wydaje nam samego siebie, przyjmując na siebie naszą własną słabość. Bóg daje siebie, stając się tym, czym my jesteśmy. Tajemnica i niepojęty dar, ofiarowany w tajemniczy sposób nam, uczniom Chrystusa.
kard. Jean-Marie Lustiger

Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.
Ewangelia wg św. Łukasza l, 38

Dając świadectwo naszej miłości, sami wzbogacajmy się o tę miłość.
Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki.
Matka Teresa z Kalkuty

Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym…
brat Roger

Patrzymy na Narodzonego w szopie. Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, na cały rok nagromadzić światła w naszych duszach, by nam go nie zabrakło do następnego Bożego Narodzenia.
ks. Mieczysław Maliński

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,  10-1 l

Ten najbardziej potrzebuje pomocy, którego prośba o nią jest najcichsza.
O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek „całkowicie bezsilny”, ale „wszechpotężny Miłością”.
Michcl Quoist

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…
Jan Paweł II

Przyszedł, aby nam pomóc żyć: żeby poprzez naszą małość, podłość, nędzę, poprzez chęć prześlizgnięcia się przez świat w wygodzie i spokoju potrafiła się przebić nasza wspaniałość; żebyśmy, mali spryciarze, potrafili rzucić na szalę służby Dobru – siebie samych.
ks. Mieczysław Maliński

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14

Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim glosem.
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
kard. Stefan Wyszyński

Boże Narodzenie. Nie widzę nic śmiesznego w tym, że ustawiasz Szopkę wśród tekturowych pagórków, a wokół niej umieszczasz naiwne figurki z gliny. Nigdy nie wydałeś mi się bardziej męski, niż w owej chwili, gdy jesteś jak dziecko.
bł.Josemaria Escriya

Patrz na Maryję, milczącą w stajni, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowuj sprawy twego życia w twoim sercu i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie pobudzi cię do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem.
ks. Ignacy Dec

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem (…), oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. (…) A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
Ewangelia wg ś w. Mateusza 2, l . 9

Świat nie jest niestety doskonały. Jest w nim tyle do poprawienia. Uczyńmy więc coś w tym kierunku już dziś – zacznijmy od siebie.
Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas, co robiliśmy latem.
Przysłowie

Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we wszystkich, których nikt nie potrzebuje, którzy do niczego nie są przydatni, których się nie leczy, którzy są głodni, nadzy i nie mają domu… Udzielcie dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości, troszcząc się o każdego spośród waszej rodziny lub po prostu o bliźnich.
Matka Teresa z Kalkuty

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Ewangelia wg św. Mateusza 2. l l

Miej oczy otwarte, aby nie umknęły ci mole cuda, które Bóg czyni co dzień.
Żeby zobaczyć cud, potrzebne są odpowiednie oczy.
Jason Evangclu

Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie z sobą pewną tęsknotę i tak wiele czułości, tyle poruszających nas uczuć, to dlatego że przywraca naszym oczom obraz najkruchszego dzieciństwa. Widzimy w niej równocześnie i piękno, i niewinność, kruchość istnienia i opiekę, jakiej się ona domaga, i miłość, której od nas wszystkich oczekuje.
kard. Jean-Marie Lustiger

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Ewangelia wg ś w .  Łukasza 2 .  15-16

Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i miłością. Naszym zadaniem jest tylko dorastać do Nieba.
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.
DanteAlighieri

Czy Jezus nie jest głodny w nas? Czy karmimy Go miłością? Nasza miłość jest pokarmem dla Jezusa. Czy Jezusowi nie jest w nas zimno? Czy czasem nasze serce nie wygasa? Przyjmujemy Go w Komunii świętej, ale czy nie zostawiamy Go samego? Jezus może zmarznąć w naszym sercu, które nie myśli o Nim.
ks. Jan Twardowski

I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem.
ks. Jan Twardowski

Gdyby udało się zgłębić ludzkie serce, jak zdziwiłoby nas obecne tam milczące pragnienie czyjejś obecności. W Ewangelii św. Jana pojawia się odpowiedź na to pragnienie: , Jest już pośród was Ktoś, kogo wy nie znacie”. Czy ten Chrystus, którego może mało znamy, nie jest zawsze pośród nas?
brat Roger

www.opoka.org.pl