czasem

czasem

                  Czasami jest tak źle, że można albo się śmiać, albo oszaleć.
                                                                              Jonathan Carroll