człowiek tak długo jest czymś

człowiek tak długo jest czymś

Człowiek tak długo jest czymś, dopóki jest złączony z Tym, który go stworzył. Jeśli od Niego odejdzie, staje się niczym
Enarr. in Ps 75,8 (PL 36,962).
św.Augustyn