czyn

czyn

>                              Nie do wiary, jak czasem trudno obrócić czyn w myśl!
Karl Kraus