Dni w Diecezjach 20-25 lipca 2016

Dni w Diecezjach 20-25 lipca 2016

logo png

Drodzy Parafianie!

Światowe Dni Młodzieży odbędą się już w lipcu 2016. Tegorocznym tematem przewodnim są uczynki miłosierdzia. Wydarzenie w Krakowie poprzedzą Dni w Diecezjach. Nasza Parafia również będzie gościła pielgrzymów z innych krajów w dniach 20-25 lipca.

Wiele udało się nam już zrobić, jednak pomimo ogromnego zapału nie poradzimy sobie bez Waszego wsparcia, bowiem wszyscy będziemy gospodarzami w naszej parafii. Z tego powodu serdecznie zachęcamy Was do aktywnego działania na rzecz bliźniego poprzez uczynki miłosierdzia. Zwracamy się do Was z prośbą o Waszą pomoc w różnych obszarach.

W ramach Dni w Diecezjach potrzebujemy wsparcia osobowego:

  • osób biegle władających językami
  • osób, które pomogą w zabezpieczeniu medycznym
  • osób posiadających uprawnienia przewodnika po Warszawie lub przewodników pasjonatów bez uprawnień
  • osoby chętnej robić zdjęcia
  • osób o innych umiejętnościach gotowych służyć pomocą

wsparcia materialnego w postaci:

  • produktów spożywczych tj. chleby, sery, wędliny, owoce, warzywa, napoje, ciastka (na wspólne kolacje otwarte dla wszystkich parafian)
  • zastawy jednorazowej tj. sztućce i talerze

Zwracamy się do Was także o pomoc finansową, w tym pomoc w opłaceniu składki na fundusz solidarnościowy, którą to dodatkową opłatę organizatorzy doliczają do każdego uczestnika jadącego na ŚDM do Krakowa. Opłata ta ma na celu umożliwienie uczestnictwa w ŚDM pielgrzymom przyjeżdżającym z biednych krajów i dla naszej grupy wynosi w sumie ponad 1200zł. Wpłat prosimy dokonywać na konto Parafii:

Rzymskokatolicka parafia pw. NMP Matki Zbawiciela ul. Olimpijska 82/84 02-636 Warszawa
Bank PeKao S.A. VIII O/W
nr konta : 28124011121111000001649864 w tytule przelewu prosimy wpisać:
„ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PARAFII” lub „ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  FUNDUSZ  DLA NAJUBOŻSZYCH”

Dziękujemy i do zobaczenia!

kontakt: sdm.sds.warszawa@gmail.com