droga

droga

Gandhi, największy polityczny geniusz naszych czasów, […] dowiódł, do jakich poświęceń zdolny jest człowiek, gdy odkryje słuszną drogę.
Albert Einstein