dusza

dusza

>              Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka.
Borys Pasternak