dziś

dziś

>        Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.
Jan Paweł II