Dzicięca logika

Dzicięca logika

Jasio napisał na tablicy:
„Fczoraj byłem f szkole”.
Pani pyta innego ucznia:
– Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie?
– Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela!