Dzisiejsza młodzież

Dzisiejsza młodzież

– To później. Najpierw muszę się napić…