żeby

żeby

Żeby zobaczyć człowieka, trzeba zamknąć oczy. Żeby przekazać mu swoje myśli, trzeba milczeć. Żeby z nim być, trzeba umrzeć.
Stanisław Misakowski