Echo minionej niedzieli

Echo minionej niedzieli

Wprowadzając nas w tematykę przeżywania Adwentu podkreślał on, że postawa czuwania powinna nam towarzyszyć stale. Uwrażliwiał jednocześnie, że za powołania do służby Bożej odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Zapraszamy więc do naszej pierwszoczwartkowej modlitwy o powołania. Adoracja Najświętszego Sakramentu tuż po wieczornej Eucharystii do godz. 21.00