Fundacja Mamy i Taty

Fundacja Mamy i Taty

Fundacja Mamy i Taty wyrasta z tej samej troski, tego samego niepokoju, ale też tej samej nadziei, że świat w którym żyjemy możemy także uczynić lepszym i bardziej przyjaznym nie tylko dla naszych dzieci, ale również dla przyszłych pokoleń. Z idealistycznym marzeniem, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale też pewnością, że każda nawet największa sprawa czy zmiana społeczna zaczyna się w nas samych i ludziach nas otaczających, trzy matki powołały do życia Fundację, która zajmuje się m.in.:

  • działalnością na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka,wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej,ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymaniastandardów etycznych rynku,

  • wspieraniem działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego ipromowanie aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacjipraw i wolności człowieka,

  • przeciwdziałaniem zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralnośćpubliczną i dobre obyczaje,

  • inspirowaniem i realizowaniem inicjatyw wspierających i wzmacniającychinstytucję rodziny i małżeństwa.

Jeśli nie jest Ci obca nasza postawa, jeśli dostrzegasz w naszych działaniach wysiłki dla urzeczywistnienia celów bliskich również Tobie, to będzie dla nas największą satysfakcją, ale też ogromnym zaszczytem móc prosić Cię o wsparcie naszej Fundacji.

Szczegóły znajdziesz na stronie www.mamaitata.org.pl