gdzie Bóg

gdzie Bóg

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.
św. Augustyn