gmach

gmach

Marzenie – to taki gmach, który istnieje, póki się go nie zaczyna budować.
Władysław Grzeszczyk