głośniej niźli

głośniej niźli

Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.
Adam Mickiewicz