Info dla młodzieży na wtorek i czwartek

Info dla młodzieży na wtorek i czwartek

53e7de8755b18e95791ba1af7254e3d1Moi drodzy, zgodnie z naszym harmonogramem ten tydzień jest tygodniem biblijnym. Spotykamy się, aby wspólnie rozważać Pismo Święte. Przez kolejnych pięć spotkań biblijnych będziemy się starali odkryć naszą tożsamość, to kim jesteśmy. Zachęcam do tego, aby fragment Pisma Świętego przeczytać sobie wcześniej, już w domu. Czymś rewelacyjnym byłoby, gdybyście spróbowali nad nim przez kilkanaście minut się zastanowić. Zapytać Pana Boga: „co takiego chcesz mi dziś powiedzieć?”. Naszym fragmentem będzie osiemnasty rozdział ewangelii wg św. Łukasza, wersety 1-17. Zapraszam

ks. Maciek sds