Info dla „wtorków” i „czwartków”

Info dla „wtorków” i „czwartków”

biblia-300x298-300x289W związku z Tygodniem Biblijnym, który przeżywamy od niedzieli, na naszych młodzieżowych spotkaniach będziemy chcieli rozważyć fragment Pisma Świętego. Będzie to Rz 12, 1-21.
Wszystkich stałych bywalców, jak i nowe osoby ZACHĘCAM do przyjścia. We wtorek młodzież szkolna (gimnazjum, szkoły średnie) Eucharystia o 18.30 i po niej spotkanie. Studenci i młodzież pracująca w czwartek na 19.30 🙂