Informacja

Informacja

KANCELARIA PARAFIALNA JEST NIECZYNNA

Zachęcamy do kontaktu telefonicznie oraz e-mail.

tel. 22 646 46 69
e-mail: warszawa.sds@gmail.com

Konto parafialne:
Bank PeKao S.A. VIII O/W
nr konta : 28124011121111000001649864