Intencje mszalne

Intencje mszalne

NIEDZIELA, 22 marca

7.00 – Za + Ilonę Chudzińską, oraz + Genowefę Skalską

8.30 – O łaskę wiary i Bożą opiekę dla Karola

10.00 – Za + Annę Walotek w 13 rocz. śmierci, oraz ++ z rodziny Miazgów

11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leszka z okazji 4 rocz.

Urodzin

13.00 – Za ++ Jadwigę, Jana Rafalik, oraz ++ Janinę, Kazimierza Bułyhów

18.30 – Za + Józefa Sikorskiego

20.00 – Za ++ Józefa, Feliksę, Alinę, Mieczysława, Tadeusza, Eugeniusza  Wądołowskich

PONIEDZIAŁEK, 23 marca

7.00 – W int. Parafian

8.00 – O Boże błog., Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Ewy

w dniu Urodzin

18.30 – Za ++ Józefa, Antoninę Kopacz

WTOREK, 24 marca

7.00 – Za ++ Helenę, Jana, Aleksandra Dojlitko; oraz ++ Weronikę, Jadwigę, Marię

8.00 – O łaskę uzdrowienia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Stanisława i Haliny Styś

18.30 – O Boże łaski i Boże prowadzenie dla Zespołu Agencji  Literackiej

ŚRODA, 25 marca

7.00 – Za + męża Leszka w 17 rocz. śmierci

8.00 – Za + Mariannę Rogoszewską

18.30 – O dar życia dla dzieci poczętych, oraz o wytrwałość w modlitwie dla Członków

Duchowej Adopcji

CZWARTEK, 26 marca

7.00 – Za ++ Weronikę, Stanisława, Joannę Szelwach; ++ Józefa, Kazimierza, Bronisławę

Litwin

8.00 – O łaskę uzdrowienia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Stanisława i Haliny Styś

18.30 – Za + Adama Kobylańskiego w 1 rocz. śmierci

PIĄTEK, 27 marca  

7.00 – O potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla przyjaciółek

i potrzebujących

8.00 – Za + Wiesława Ponikowskiego

18.30 – Za + Maię w 1 rocz. śmierci

SOBOTA, 28 marca

7.00 – W int. Parafian

8.00 – Za + Aleksandrę Ponikowską

18.30 – W int. powołanych do małżeństwa