Intencje mszalne

Intencje mszalne

NIEDZIELA, 05  grudnia

7.00 – Za + Włodzimierza Jankowicza w 10 rocz. śmierci

8.30 – 1) Za + Henryka Owczarka w 1 rocz. śmierci

2) Za + Leokadię-Józefę (greg)

10.00 – Za + Włodzimierza Jankowicza w 10 rocz. śmierci

11.30 – Za + Włodzimierza Jankowicza w 10 rocz. śmierci

13.00 – Za + Włodzimierza Jankowicza w 10 rocz. śmierci

18.30 – Za + Włodzimierza Jankowicza w 10 rocz. śmierci

20.00 – Za + Włodzimierza Jankowicza w 10 rocz. śmierci

  PONIEDZIAŁEK, 06 grudnia

7.00 – W int. Parafian

8.00 – Za ++ Stanisławę, Feliksa, Grzegorza, Janinę, Jadwigę, Klementynę, Jadwigę

Piekutowskich

18.30 – Za + Leokadię-Józefę (greg)

WTOREK, 07 grudnia

7.00 – Za + Leokadię-Józefę (greg)

8.00 – Dziękczynna za 90 lat życia z prośbą o potrzebne łaski i Boże błog. dla Tadeusza

18.30 – Za + Jana Drużyńskiego w 2 rocz. śmierci

ŚRODA, 08 grudnia

7.00 – Za + Leokadię-Józefę (greg)

8.00 – W int. Zgromadzenia Salwatorianów, oraz o nowe powołania

18.30 – Za + Marię Nycz w 10 miesiącu po śmierci

 CZWARTEK 09 grudnia

7.00 – Za + Genowefę Górzkowską w 33 rocz. śmierci, oraz + Antoniego Górzkowskiego

w 16 rocz. śmierci

8.00 – Za + Marię Żebrowską

18.30 –  Za + Leokadię-Józefę (greg)

PIĄTEK, 10 grudnia

7.00 – O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla dziecka poczętego

i Jego rodziców

8.00 – Za + Leokadię-Józefę (greg)

18.30 – Za + Krzysztofa Modzelewskiego w 9 rocz. śmierci; + Zofię Modzelewską, oraz

++ z rodziny Modzelewskich

 SOBOTA, 11 grudnia       

7.00 – Za + Leokadię-Józefę (greg)

8.00 – Za + Danutę Kosecką; ++  rodziców i brata; ++ Krystynę, Janinę, Andrzeja

18.30 – Za + Antoniego Zalewskiego w 9 rocz. śmierci