Intencje mszalne

Intencje mszalne

NIEDZIELA, 27 marca

7.00 – Za ++ Annę Walotek w 15 rocz. śmierci, oraz ++ z rodziny:  Miazgów, Walotków

8.30 – 1) O łaskę wiary i światło Ducha Św. dla córek i Ich rodzin

2) Za ++ rodziców: Mariannę, Antoniego Piech

10.00 – Za + Mariannę Praszek

11.30 – 1) Za ++ Irenę, Eustachego Krachów w rocz. śmierci

2) Za ++ Józefa, Feliksę, oraz ++ z rodziny Wadołowskich

13.00 – Za + Halinę Kuklę, oraz + Zbigniewa Kuklę w 1 rocz. śmierci

18.30 – Za + Hannę Strzelecką, oraz + Remigiusza Wilka ( int. od personelu bloku

operacyjnego i sterylizatorni z Ostrowi Mazowieckiej)

20.00 – ……………

  PONIEDZIAŁEK, 28 marca  

7.00 – W int. Parafian

8.00 – Za + Halinę Lisowską w 1 rocz. śmierci

18.30 – Za + Eufenię Zapolską – Downar w 7 rocz. śmierci; ++ Jej rodziców:

Marię, Michała; ++ rodzeństwo: Halinę, Witolda, Zbigniewa, Ryszarda, Leopolda

WTOREK, 29 marca

7.00 – Za ++ Edwarda, Zbigniewa, Grażynę Moczyńskich

8.00 – O łaskę wiary dla Grzegorza i Jego dzieci

18.30 – Za ++ Józefa, Mariannę, oraz ++ Ich rodziców

ŚRODA, 30 marca

7.00 – Za ++ Irenę, Stanisława Cymanowskich, Ich ++ rodziców; ++ Krystynę, Stanisława

Skulimowskich; ++ Janinę, Mieczysława Maślanka

8.00 – Dziękczynna za 55 lat życia z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na następne

lata życia dla Anny

18.30 – Za ++ Aleksandra Kozera, Mariannę i Kazimierza Witowskich

 CZWARTEK 31 marca

7.00 – Za + Krystynę Neugebauer (greg)

8.00 – Za + ks. Kazimierza

18.30 – Za ++ Maksyma, Genowefę Uszyńskich; + Marię, oraz ++ z rodziny

PIĄTEK, 01 kwietnia

7.00 – Za ++ Annę, Czesława, Janusza Grodeckich; ++ Irenę, Franciszka Tomasińskich

8.00 – Za + Krystynę Neugebauer (greg)

18.30 – Za + Grażynę Modzelewską

 SOBOTA, 02 kwietnia  

7.00 – Za + Krystynę Neugebauer (greg)

8.00 – W int. Róż Różańcowych, oraz Ich rodzin

18.30 – Za ++  Marię Szeptycką i Ryszarda Gokieli