Jubileusz 25-lecia parafii: Misje Święte i konsekracja kościoła

Jubileusz 25-lecia parafii: Misje Święte i konsekracja kościoła

[two_third] W niedzielę 24 maja rozpoczniemy Misje Święte, którą przygotują nas do obchodów 25-lecia parafii, które zwieńczy uroczystość konsekracji kościoła – 31 maja o godzinie 13. Mszy Świętej, podczas której zostanie poświęcony kościół, będzie przewodniczył J.E. ks. Kazimierz Kardynał Nycz. Zapraszamy!

[dropcaps] 24[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do odnowy życia wewnętrznego”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.30 Msza św. z nauką misyjną
10.00 Msza św. z nauką misyjną
11.30 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci
13.00 Msza św. z nauką misyjną
18.30 Msza św. z nauką misyjną
20.00 Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży

[dropcaps] 25[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do zbawienia i życia wiecznego”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną
– Różaniec za zmarłych
18.00 Nabożeństwo za zmarłych
18.30 Msza św. z nauką misyjną
20.00 Msza św. z nauką misyjną
21.00 Apel Jasnogórski

[dropcaps] 26[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do wiary i zawierzenia”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną dla chorych
z udzieleniem sakramentu namaszczenia
– Nabożeństwo i błogosławieństwo lurdzkie
18.30 Msza św. z nauką misyjną
– Modlitwa za chorych
20.00 Msza św. z nauką misyjną
21.00 Apel Jasnogórski

[dropcaps] 27[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do nawrócenia i pokuty”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną
15.00 Godzina Miłosierdzia
18.30 Msza św. z nauką misyjną
20.00 Nabożeństwo Pojednania, adoracja,
okazja do spowiedzi do godz. 24.00

[dropcaps] 28[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do jedności”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną
18.30 Msza św. z nauką misyjną
20.00 Msza św. z nauką misyjną
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Spotkanie misyjne dla młodzieży

[dropcaps] 29[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do miłości”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem
przysięgi małżeńskiej
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Nabożeństwo i błogosławieństwo matek
z małymi dziećmi oraz matek oczekujących
potomstwa
18.30 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem
przysięgi małżeńskiej
20.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem
przysięgi małżeńskiej
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Nauka misyjna dla małżeństw
niesakramentalnych

[dropcaps] 30[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do świętości”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną
– Różaniec w intencji obfitych owoców Misji św.
15.00 Godzina Miłosierdzia
18.30 Msza św. z nauką misyjną
20.00 Msza św. z nauką misyjną
– Apel Jasnogórski
21.30 Nauka misyjna dla Singli „25+”

[dropcaps] 31[/dropcaps]

„Jesteśmy wezwani do życia we wspólnocie kościoła”

7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.30 Msza św. z nauką misyjną
10.00 Msza św. z nauką misyjną
11.30 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci
13.00 UROCZYSTA MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM J.E. ARCYBISKUPA METROPOLITY  WARSZAWSKIEGO KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA
18.30 Msza św. z nauką misyjną
20.00 Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży

[/two_third]
[one_third last=last]
[notification type=”notification_info”]

Konsekracja kościoła

Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni.

Rytuał

więcej na stronie niedziela.pl

[/notification]

[notification type=”notification_info”]

Modlitwa

Dobry i Miłosierny Boże!
Prosimy Cię ześlij swego Ducha, niech pomnoży
w nas wiarę, wzmocni nadzieję i rozpali miłość
w sercach wszystkich mieszkańców naszej parafii.
Matko Zbawiciela – Patronko nasza – wspieraj nas
swoim wstawiennictwem, by misje święte
zaowocowały w naszym życiu. Amen.

[/notification]
[/one_third]