każdy jest malarzem

każdy jest malarzem

Każdy jest malarzem własnego życia: wola jest podkładem, cnoty – kolorami, a Jezus Chrystus – oryginałem do odtworzenia.

św. Grzegorz z Nyssy