Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Od października 2009 r. z inicjatywy księdza Macieja Szeszki sds w naszej parafii mają miejsce spotkania  dla małżeństw. Propozycja tych spotkań była odpowiedzią na potrzebę wielu par, które wyrosły z ruchu oazowego, bądź duszpasterstwa akademickiego, ale odczuwały dalszą potrzebę formacji oraz życia wspólnotowego, a przez długi czas nie mogły znaleźć dla siebie miejsca.


Od momentu powstania grupa miała charakter otwarty (mogły do niej dołączać nowe małżeństwa). Spotkania miały miejsce w co drugą środę o godz.20.00, rozpoczynały się zawsze krótką modlitwą w kaplicy, a następnie przenosiły się do salki parafialnej. Przez pierwszy rok (2009/2010) koncentrowały się one głównie  na dyskusji na temat tekstów z różnych wydawnictw katolickich dotyczących szeroko pojętego życia małżeńskiego i rodzinnego, sakramentu małżeństwa, a także przeżywania różnych wydarzeń roku liturgicznego w rodzinie. W czasie trwania spotkań szybko zawiązały się silne więzi pomiędzy ich uczestnikami i grupa przerodziła się we wspólnotę, której członkowie zaczęli spotykać się również poza Parafią, razem świętować, pomagać sobie nawzajem, podejmować wspólne inicjatywy. Oprócz spotkań formacyjnych na stałe weszły do tradycji „spotkania w radości” całymi rodzinami  z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, urodzin członków Wspólnoty oraz różne spotkania nieformalne.
W roku 2010/2011 spotkania skupiły się w przeważającej części na omawianiu Adhortacji Apostolskiej  bł. Jana Pawła II „Familiaris Consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. W lipcu 2011 roku inicjator spotkań ksiądz Maciej Szeszko sds zmienił miejsce posługiwania, a opiekunem grupy został ksiądz Maciej Dalibor sds. Na przestrzeni tego czasu następowała niewielka zmiana składu osobowego grupy: kilka par z powodu przeprowadzki przestało w nich uczestniczyć, dołączyło kilka nowych małżeństw, urodziło się kilkoro dzieci.
W roku 2011/2012 został zaakceptowany nowy rytm spotkań: jedno spotkanie w miesiącu poświecone tematyce małżeńskiej oraz jedno na wspólną lekturę Pisma Świętego i dzielenie się jej owocami. Wiosną 2012 roku członkowie Wspólnoty podjęli decyzję o zamknięciu kręgu na nowych uczestników ze względu na intymny charakter spotkań, dzielenie się często bardzo osobistymi przeżyciami i kontynuację formacji (nie wykluczając powstania kolejnej grupy w obrębie Parafii). W bieżącym roku duszpasterskim 2012/2013 w związku z dużym zapotrzebowaniem, chęcią poruszania coraz większej ilości tematów oraz ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI Rokiem Wiary zwiększyła się częstotliwość spotkań, Wspólnota zbiera się w każdy wtorek o godz.20.00 na wspólnej modlitwie w kościele, po czym przechodzimy do salki. Tematyka spotkań jest cykliczna: analiza Pisma Świętego, nauka Katechizmu Kościoła Katolickiego, teksty o problematyce małżeńskiej oraz raz w miesiącu wspólna Eucharystia.
Od lutego roku 2013 planowane jest powołanie do istnienia kolejnej grupy małżeństw w parafii. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na warszawa.sds@gmail.com lub osobisty z ks. Rafałem lub ks. Maciejem.