kocha się

kocha się

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic.
Jan Twardowski