kochac

kochac

>   Modlę się o miłość. Potrzebuję być kochanym, aby wreszcie móc kochać.
Michel Quoist