Kolęda A. D. 2013

Kolęda A. D. 2013

kolędaPowoli dobiega czas odwiedzin duszpasterskich w naszej parafii. W poniedziałek odwiedzimy ostatnie dwa bloki przy ul. Malawskiego 1 i 3. We wtorek zaś (22 I) odwiedzimy tych, którzy nie mogli przyjąć księdza w wyznaczonym terminie. Tych, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowego terminu wizyty duszpasterskiej prosimy o zgłoszenie w zakrystii, telefonicznie lub mailowo.
Wszystkim życzymy Bożej niedzieli 🙂