Kolejna nowość w naszej parafii!

Kolejna nowość w naszej parafii!

PROGRAM PIELGRZYMKI DO KODNIA W DNIU 28 MAJA 2011 ROKU

Zbiórka przed kościołem ul. Płatowcowa/Olimpijska o godzinie 5:45
Wyjazd 6:00
Trasa Warszawa – Kodeń    przyjazd do Kodnia ok. 10:00
Msza święta 10:00 – 11:00
Czas wolny    – na zwiedzanie, obiad, modlitwy    11:00 – 13:00
Wyjazd do Grabarki     13:00
Przejazd    13:00 – 13:40
Pobyt 13:00 – 14:00
Wyjazd do Drohiczyna    14:00
Przejazd    14:00 – 16:00
Pobyt 16:00 – 17:00
Wyjazd do Warszawy    17:00
Powrót ok. 20:30 – 21:00