krzyz

krzyz

>                                              Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie Krzyż.
Jan Vianney