Kto nie jest zraniony

Kto nie jest zraniony

Kto nie jest zraniony miłością, nigdy nie osiągnie prawdziwego zdrowia.
Enarr. in Ps 37,5 (PL, 36,399).
św. Augustyn