ludzie radośni

ludzie radośni

Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego.
św. Arnold Janssen