małe akty

małe akty

Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.
William Wordsworth