Medytacja na XVI Niedzielę Zwykłą

Medytacja na XVI Niedzielę Zwykłą

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
XVI Niedziela Zwykła, rok C
17 lipca 2016 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.
(Łk 10, 38-42)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jezus przyjmuje gościnę u Marty i Marii. Z kontekstu Ewangelii wynika, że przyszedł do nich nie tylko żeby się posilić, przenocować, odpocząć, ale też, aby głosić Ewangelię, Boże słowo, nauczać. Przyszedł tam, jako ten, który karmi ludzkie serca mocą Swego słowa. Maria, więc oddała inicjatywę w ręce Jezusa. Zajęła miejsce u Jego stóp jak uczennica przed mistrzem, nauczycielem i wsłuchiwała się w to, co On mówił. Tak dała się porwać słowom Jezusa, że zapomniała o biednej, zalatanej Marcie. Marta zaś chciała mięć inicjatywę po swoje stronie, chciała zaspokoić pragnienia Jezusa, dobrze Go ugościć. W pewnym momencie Marta zaczęła niejako tracić kontrolę nad sytuacją, przyjęte na siebie obowiązki zaczęły ją przerastać. Wówczas przypomniała sobie o siostrze i prosiła Pana Jezusa o interwencję w swej sprawie. Pan Jezus odpowiadając jej zauważył, że w codziennej krzątaninie, w natłoku codziennych obowiązków nie wolno utracić tego, co najważniejsze, pierwsze – relacji z Panem, słuchania Jego
słów.

Jezus pragnie uwrażliwić także i mnie, abym w krzątaninie codzienności, uwijając się koło rozmaitych posług nie zaniedbał, nie przeoczył, nie zlekceważył cząstki najważniejszej, spotkania z Nim. Trzeba mi umieć odłożyć wszystko, odejść od biurka, kuchni, wyjść z ogrodu i wziąć do ręki Biblię, otworzyć i czytając, modląc się, słuchać Pana, słuchać z uwagą i otwartym sercem. Po takiej „porcji” dla ducha powrót do biurka, kuchni, ogrodu i w inne miejsca codziennej krzątaniny, codziennych obowiązków, zajęć, pracy zapewne okaże się jeszcze bardziej owocny, pozwoli być jeszcze lepszą a nawet wydajniejszą „Martą”. Maria i Marta to nie rywalki, to siostry. Trzeba mi się starać, aby „Marta” i „Maria” obecne we mnie ze sobą nie rywalizowały, ale owocnie współpracowały i to każdego dnia. Świat, w którym żyję, bardzo potrzebuje posługi „Marty”, która zaspokoi wielorakie jego potrzeby. Ale ten sam świat często zlaicyzowany, areligijny nie mniej, a może szczególnie więcej potrzebuje świadectwa „Ma
rii” zasłuchanej w Jezusa, mojego świadectwa, aby zwolnić, zatrzymać się, usiąść i choć przez chwile a z upływem czasu może coraz dłużej słuchać Pana. Trzeba światu pomóc nazwać ten głód, który tak mu dokucza, głód słuchania Bożego słowa.

Pomodlę się o owocną współpracę „Marty” i „Marii” w moim życiu. Polecę Bożej dobroci zbliżającą się pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka do Polski na Światowe Dni Młodzieży, wszystkich uczestników tych wydarzeń.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto boi się Pana…
(Ps 15, 3-4)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Prawy zamieszka w domu Twoim Panie

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS