miarą miłośći

miarą miłośći

Miarą miłości jest miłość bez miary
Św. Franciszek Salezy