miejsce

miejsce

Liczy się tylko takie życie, w którym jest miejsce na cierpienie i na radość.
Antoine de Saint-Exupéry