miłości człowiek sam z siebie

miłości człowiek sam z siebie

Miłości człowiek sam z siebie nie ma, zapala się jego świeca od świecy miłości Pana Jezusa gorejącej nieustannie; i ma się Jego miłość od Niego tylko, bo On nas Sam zapala. 
bł. Celina Borzęcka