Modlitwa na Wielki Post

Modlitwa na Wielki Post

Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego
Syna, i aby wierzyć w jego mądrość.
Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w
Niego całym moim sercem.
Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do
nowego życia.
Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś
ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z
radością noszę imię 'Chrześcijanin’. Ucz mnie iść za Twoim przykładem.
Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w
miłość, a konflikty w pokój.
Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie,
umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie gotowym do
świętowania Twojego Zmartwychwstania.
Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym mógł wzrastać w
świętości w Twojej nieustannej trosce. Wybacz mi winy przeciwko jedności
Twojej rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie.
Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, jaką mi dałeś na Chrzcie
Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili.
Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w
przyszłości owoc cierpliwości.
Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego świata, aby moi
przyjaciele mogli usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości.
Amen.

23487_wielki_post