Modlitwa o łaskę pogody ducha

Modlitwa o łaskę pogody ducha

Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała

i umiejętność zachowania go.

Zechciej mi dać, o Panie,

świętą duszę, która ma stale na oku

to, co jest dobre i czyste.

Spraw,

abym w obliczu pokusy do grzechu

nie wpadł w strach,ale umiał znaleźć sposób przywrócenia

wszystkim rzeczom należytego porządku.

Zechciej, o Panie, dać mi duszę,

której obca jest nuda i która nie zna

szemrania wzdychań i utęskiwań.

Nie pozwól,

żebym kłopotał się zbyt wiele

wokół tego panoszącego się czegoś,

co nazywa się moje „ja”.

Panie obdarz mnie zmysłem humoru.

Daj mi łaskę rozumienia się na żartach,

ażebym zaznał w życiu trochę radości,

a i innych mógł nią obdarzyć.

AMEN

(św.Tomasz Moore)

radioactive-happiness-face